معرفی خدمات و محصولات

جهان کشت گستر اکسین، تولید کودهای کشاورزی

شرکت جهان کشت گستر اکسین
جهان کشت گستر اکسین، تولید کودهای کشاورزی

قم / قم

نهال و بذر
شرکت فراز ؛ تولید تجهیزات گلخانه

تولید تجهیزات گلخانه شرکت فراز
شرکت فراز ؛ تولید تجهیزات گلخانه

البرز / كرج

تجهیزات گلخانه
لوله و پروفیل رضا ؛ تجهیزات گالوانیزه  گلخانه

تجهیزات گالوانیزه گلخانه لوله و پروفیل رضا
لوله و پروفیل رضا ؛ تجهیزات گالوانیزه گلخانه

مازندران / آمل

تجهیزات گلخانه
انعکاس ؛ ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات گلخانه

ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات گلخانه انعکاس
انعکاس ؛ ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات گلخانه

آذربايجان غربي / اروميه

تجهیزات گلخانه
سانی پلاست ؛ نایلون های کشاورزی و گلخانه

نایلون های کشاورزی و گلخانه سانی پلاست
سانی پلاست ؛ نایلون های کشاورزی و گلخانه

البرز / اشتهارد

تجهیزات گلخانه
بازرگانی مایا دشت سامان ؛ تامین تجهیزات گلخانه

تامین تجهیزات گلخانه بازرگانی مایا دشت سامان
بازرگانی مایا دشت سامان ؛ تامین تجهیزات گلخانه

تهران / تهران

تجهیزات گلخانه
کیمیا پلاست شهریار ؛ نخ و طناب کشاورزی

تولید نخ و طناب نخ و طناب عبدالهی(کیمیا پلاست)
کیمیا پلاست شهریار ؛ نخ و طناب کشاورزی

تهران / تهران

ابزار و تجهیزات
تابان نخ ؛ تولید نخ های کشاورزی

تولید نخ های کشاورزی تابان نخ
تابان نخ ؛ تولید نخ های کشاورزی

تهران / تهران

ابزار و تجهیزات
میهن تصفیه؛ تجهیزات تصفیه و ذخبیره آب

تجهیزات تصفیه و ذخیره آب میهن تصفیه
میهن تصفیه؛ تجهیزات تصفیه و ذخبیره آب

قم / قم

تجهیزات آبیاری
زیباتاب اصفهان ؛ نخ و طناب و توری کشاورزی

تولید نخ و طناب و توری کشاورزی زیباتاب اصفهان
زیباتاب اصفهان ؛ نخ و طناب و توری کشاورزی

اصفهان / اصفهان

ابزار و تجهیزات
پارسا پلاست؛ نخ و طناب کشاورزی

نخ و طناب کشاورزی پارسا پلاست
پارسا پلاست؛ نخ و طناب کشاورزی

تهران / تهران

ابزار و تجهیزات
سیمرغ هوشمند انرژی ؛ هوشمند سازی کشاورزی

هوشمند سازی کشاورزی سیمرغ هوشمند انرژی
سیمرغ هوشمند انرژی ؛ هوشمند سازی کشاورزی

فارس / شيراز

کشاورزی هوشمند